Pandemic Action International
pandemicaction@outlook.com
Svenska hågkomsten / Swedish Remembrance


Den här månaden tillsammans med firandet av nationella och midsommardagar minns vi de 24 300 liv som förlorats officiellt plus de 50 000 ytterligare covidrelaterade dödsfallen i detta rike under de senaste tre åren som har den högsta dödsgraden i världen. Många har förlorat föräldrar, mor- och farföräldrar, döttrar, barn, kusiner, vänner och grannar från alla delar av samhället. 

Vi stannar också upp och tänker på de familjer och vänner som har lidit förluster, de hundratusentals som lider varje dag med långvariga tillstånd på grund av corona och den stora delen av befolkningen som har isolerat sig från samhället sedan 2020 för att vara säkra.

Vi ber för alla att göra sin del, lära sig och använda sunt förnuft för att förhindra mer lidande, förlust och funktionshinder och att alla nivåer av regeringen och hälsovårdsmyndigheterna gör sin del.
Vi skapar Pandemic Action Sweden för att pressa myndigheter att lyssna, lära, komma ihåg, hjälpa, stödja, utbilda och förebygga.This month along with celebrating National and Midsommar Days, we remember the 24,300 lives lost officially plus the 50,000 further covid related deaths in this kingdom over the last three years which has the highest death rate in the world. Many have lost parents, grandparents, daughters, children, cousins, friends and neighbours from every aspect of society. 

We also pause to think about the families and friends who have suffered loss, the hundreds of thousands who are suffering each day with long term conditions due to corona and the large portion of the population that have been isolating from society since 2020 to stay safe.

We pray for everyone to do their part, learn and use common sense actions to prevent more suffering, loss and disability and that all levels of government & health authorities do their part. We are creating Pandemic Action Sweden to pressure authorities to listen, learn, remember, help, support, educate & prevent. 


.